Kielce 8.01.2010

KPRD sp. z o.o.
25-670 Kielce
Ul.Przęsłowa 2a

w ramach realizacji Projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-193/09 "Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej mobilnej linii technologicznej recyklingu na zimno starych nawierzchni dróg" ogłasza

Pisemny konkurs ofert na zakup fabrycznie nowych maszyn do recyklingu w podziale na zadania:
  1. Zakup Frezarki i wysokowydajnego recyklera na zimno do renowacji uszkodzonych nawierzchni
  2. Zakup rozsiewacza środka wiążącego do stabilizacji gruntu
  3. Zakup skrapiarki do emulsji asfaltowych
  4. Zakup zestawu niskopodwoziowego.

Termin składania ofert: 25.01.2010
Termin realizacji zamówienia 10.05.2010

Specyfikacja na frezarkę.doc
Specyfikacja na recykler.doc
Specyfikacja na rozsypywacz.doc
Specyfikacja techniczna Skrapiarka do emulsji asfaltowych.doc
Specyfikacja techniczna Zestaw niskopodwoziowy.doc