Projekt nr WND-RPSW.01.01.00-26-193/09 pn. "Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej mobilnej linii technologicznej recyklingu na zimno starych nawierzchni dróg" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.


"... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ..."


W ramach realizowanego projektu Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. zakupiło:
Frezarkę drogową Wirtgen W 200
Recykler Wirtgen W 2000
Rozsypywacz cementu Streumaster SW 10 TA
Skrapiarkę emulsji Hydrog SK-8000 (na podwoziu Volvo)
Zestaw niskopodwoziowy:

  • Ciągnik samochodowy siodłowy Volvo FH
  • Naczepa niskopodwoziowa marki Stokota

 


Projekt WND-RPSW.01.01.00-26-179/08 pn. "Zakup zespołu do układania masy bitumicznej oraz wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg celem zwiększenia zdolności wytwórczych i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."
 

     

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Górnie k /Kielc