Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości


25-670 Kielce, ul.Przęsłowa 2a

tel.: +48 41 345 34 66

e-mail: sekretariat@kprd.com.pl

 

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000034285
NIP: 959-13-68-379
REGON: 291132492
Kapitał zakładowy : 315 000,00 PLN w całości pokryty