Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości


25-670 Kielce, ul.Przęsłowa 2a

Adres do korespondencji:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaj
ul. Warszawska 34 lok. 517
tel.: +48 41 202 02 62

e-mail: kancelaria@tutaj.co

 

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000034285
NIP: 959-13-68-379
REGON: 291132492
Kapitał zakładowy : 315 000,00 PLN w całości pokryty