KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.

 • Oferuje kompleksowe wykonawstwo robót drogowych opierając się na:


  • wieloletnim doświadczeniu


  • profesjonalnej i dynamicznej kadrze technicznej


  • nowoczesnym parku maszynowym i sprzętowym


  • specjalistycznym zapleczu produkcyjnym


 • oferuje wykonanie nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem innowacyjnej technologi układania nawierzchni bez generowania odpadów.

 • Oferuje usługę recyklingu na zimno konstrukcji nawierzchni dróg w technologii asfaltu spienionego.

 • Oferuje usługę stabilizacji gruntów cementem, wapnem, spoiwem Lipidu, En-1 itp.